0212 876 00 57 - 0546 740 38 38

Kentsel Dönüşüm

Riskli Rezerv Alan, Riskli Alan, Riskli Yapı ?

Riskli Rezerv Alan, Riskli Alan, Riskli Yapı ?

TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentsel dönüşümle ilgili uygulama model tanımları şöyle ifade edilmekte;

 

RİSKLİ YAPI : Muhtemel bir afette (deprem, sel, heyelan vb.) yaşayanların can güvenliklerinin olmadığı yapılardır. 6306 Sayılı kanun uyarınca, riskli yapılar öncelikle malikler tarafından tespit ettirilecektir. 

Riskli Yapı Sürecinin İşleyişi Hakkında Bilgi...

 

RİSKLİ ALAN: Bakanlık, ilgili idareler, belediyelerce riskli olduğu kabulu edilen bölgelerin, Bakanlar kurulu onayına sunularak riskli alan ilan edilmiş yapı alanlarıdır.

 

REZERV YAPI ALANI : Kanun uyarınca gerçekleştirilecek yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının veya idarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanlardır. 

Rezerv Alan Şemaşı...

 


İletişim Bilgileri

 • Adres: Yakuplu Mahallesi 63. Sokak Estanbul Plaza No: 30/4 - Beylikdüzü / İstanbul
 • Telefon: 0212 876 00 57 - 0546 740 38 38
 • Fax: 0212 876 00 57
 • Email: info@berilefekentseldonusum.com

İletişim Bilgileri

 • Adres :

  Yakuplu Mahallesi 63. Sokak Estanbul Plaza No: 30/4 Beylikdüzü / İstanbul

 • Tel :

  0212 876 00 57 - 0546 740 38 38

 • Fax :

  0212 876 00 57

 • E-mail :

  info@berilefekentseldonusum.com

Berilefe Kentsel Dönüşüm - Kentsel Dönüşümle Güvenli Yapılar

© 2016. Berilefe Kentsel Dönüşüm - Kentsel Dönüşümle Güvenli Yapılar www.berilefekentseldonusum.com